Νηπιαγωγείο

Από το Φθινόπωρο του 2008, στο σχολείο μας λειτουργεί επίσημα Τμήμα Νηπιαγωγείου, ύστερα από την άδεια ίδρυσης που χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σ’ ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να κοινωνικοποιηθούν και να βιώσουν καταστάσεις, τις οποίες με τη συνεχή αρωγή, ενθάρρυνση και καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών κι εξειδικευμένου προσωπικού, μπορούν να καταφέρουν να τις χειριστούν κι εν τέλει να αναπτύξουν την ολόπλευρη προσωπικότητά τους.

Στην τρυφερή ηλικία των 5 χρόνων τα παιδιά ήδη έχουν διαμορφώσει το χαρακτήρα τους. Με σεβασμό, λοιπόν, στην ατομικότητα του κάθε παιδιού, σκοπός μας είναι να τους παρέχουμε τα εφόδια και τις ευκαιρίες, ώστε να αναπτυχθεί το κάθε ένα με δικά του σταθερά βήματα.

Η συνεχής τριβή με καθημερινές απλές ή πιο σύνθετες καταστάσεις, δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν τα όρια τους με απώτερο στόχο να τα υπερπηδήσουν και μέσα από τη συνεχή προσπάθεια να φτάσουν στην ανεξαρτητοποίηση.

Φεύγοντας από το Νηπιαγωγείο επιθυμούμε τα παιδιά να μπορούν:

να ανοίξουν τα φτερά τους
και να πετάξουν ψηλά

να έχουν θάρρος

να κάνουν όνειρα

να είναι αισιόδοξα

να εκφράζουν τα συναισθήματά τους

Πηγαίνοντας στο Δημοτικό, επιθυμούμε τα παιδιά:

να πιστεύουν στον εαυτό τους

να έχουν σωστό κριτήριο επιλογής

να συμμετέχουν ενεργά στη δική τους εξέλιξη

να μην αποθαρρύνονται από τις πιθανές αποτυχίες

να μπορούν να λένε στους άλλους τι επιτρέπουν και τι δεν επιτρέπουν

© 2015 Οι Μικροί Κύκνοι  |  All rights reserved